میلگرد

/
میلگرد میلگرد آهن آجدار آرماتور فولادی یا فیبر پلیمری تقویت شده ای است …