مجموعه دنیز فولاد آریان خود را موظف می داند در راستای تحقق منافع مشتریان گرامی ، کیفیت و اصالت کلیه کالاهای ارسالی را مطابق درخواست مشتریان گرامی تضمین نمایید . لذا چنانچه کالای ارسالی ، معیوب و یا مطابق با سفارش شما نباشد ، می‌توانید پس از رؤیت کالا و قبل از تخلیه بار، اقدام به اطلاع رسانی به واحد فروش آهن پخش نمایید . بدین ترتیب ، پس از بررسی و تأیید موضوع ، کالای مذکور بدون هیچگونه هزینه اضافی مسترد و نسبت به ارسال مجدد کالا اقدام می‌گردد .